اخبار برگزیده

زندگی

 تابحال شادیهایی توزندگی داشتین درسته .ازته دل خندیدین باکسایی که ازصمیم قلب دوستشون دارین .یه شادی واقعی  توزندگی چیه؟ناشی ازچیه؟تابحال به درون زیبایی که دارین توجه  کردین.هیچ میدونین شادی واقعی درزندگیتون رواز شگفتی وزیبایی درون خودتون دارین که همیشه همراهتونه  وهرکجاوهرزمان که دلتون بخواددردسترس شماست.شادی واقعی درزندگی ناشی ازپول زیادواندام متناسب ورابطه ما بادیگران ویا هرموضوع بیرونی نیست.همه ما درمحدوده وجودمان شگفتیهای خاصی داریم درهرشرایطی که باشیم.تنها نکته ای که اهمیت دارداینست که زندگی چیزی است بیش ازآنچه ما اغلب امروزه تجربه میکنیم.[دوربودن ازمعنا ومعنویت سبب ساز تلاشهادراوقات خوش وناخوش زندگی ماست.]

 منبع:بازندگی برقصیمسوزان جفرز


زندگی

زندگی

زندگی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها